Helfo

  • Alle over 20 år må betale selv for tannbehandling. Helfo yter bidrag til pasienter med periodontitt (tannkjøttsykdom), svekket tannhelse på grunn av sykdom eller medfødte lidelser.

  • Dersom du ønsker mer informasjon om trygderefusjon ved tannbehandling, klikk her helfo.no.

  • Våre tannlegespesialister har direkte oppgjør med Helfo. Det betyr at du som pasient kun betaler egenandel.

Vi har 3 godkjente spesialister med autorisasjon fra Helsedirektoratet som gir rett til refusjon for implantat kirurgi og implantatprotetisk behandling.

tannklinikk

Støtteordninger

  • Helfo

  • Student